kyoto gionmatsuri naginatahoko chigo

京都「祇園祭」長刀鉾 稚児「太平の舞」