kyoto gionmatsuri naginatahoko hikizome

京都「祇園祭」長刀鉾・曳き初め